Is een Samenspelgroep verplicht?

Samenspel is een leuke manier om samen met uw kind te leren en te spelen.
Wij adviseren u om mee te doen. Maar het is niet verplicht.