Wat zijn de onderwerpen bij VVE Thuis?

VVE Thuis kan over verschillende dingen gaan. ‘De seizoenen’ kan een onderwerp zijn, of ‘op vakantie’.
Via die onderwerpen geven we ook informatie en tips over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind.
Door hierover te praten verbetert de Nederlandse taal.
VVE Thuis sluit aan bij de onderwerpen die we behandelen op de Peuterleerplek en de basisschool.