Mijn kind is nog niet zindelijk. Mag het wel naar een Peuterleerplek?

Ook als uw kind nog niet zindelijk is, mag uw kind naar de Peuterleerplek.
In het kennismakingsgesprek maken we afspraken hoe we samen met u uw kind kunnen stimuleren zindelijk te worden.

Hoe is de samenwerking met de basisschool?

Wij werken goed samen met de basisschool. We gebruiken hetzelfde programma, zodat uw kind al gewend is aan de manier van leren.
Ook hebben we regelmatig overleg met de basisschool. Als er extra ondersteuning nodig is voor uw kind, kan de basisschool helpen.